Depresja I lek – Leczenie farmakologiczne w opiece padstawowej (Pharmacological treatment of depression and anxiety).

Ellen S, Selzer R, Norman T, Blashki G

Lekarz Rodzinny, WRZESIEN 2007, ROK XII, NR 9 Pp878 -885